SL-Produktblad Downlight COLOUR_sfs

SL-Produktblad Downlight COLOUR_sfs

Produktblad Downlight COLOUR
Valbar färgtemperatur
Växla mellan 2700K, 3000K
och 4000K innan installation.